Zwartkopmeeuw - Larus melanocephalus - Mediterranean Gull

zwartkop           naar last updated            naar map vogels            aalscholver


2 zwartkopmeeuwen aanwezig op een akker tussen de kokmeeuwen.
Almere - Flevoland  29 mei 2012

Almere - Flevoland  29 mei 2012

Almere - Flevoland  29 mei 2012

Almere - Flevoland  29 mei 2012

zwartkop           naar last updated            naar map vogels            aalscholver