Zwarte kraai - Corvus corone - Carrion crow

zilverplevier               naar last updated            naar map vogels            zwarte roodstaart


Teveel naar de blauwe kieken gekeken?
Dodaarsweg - Flevoland  28 januari 2011

Roggebotveld - Flevoland  1 augustus 2010

Dronten (Industrieterrein) - Flevoland  18 oktober 2008

Visvijverweg - Flevoland  8 januari 2010

Lisdoddeweg - Flevoland  29 mei 2009


Ketelmeerdijk
- Flevoland   5  mei  2008


Ketelmeerdijk
- Flevoland   5  mei  2008


Deze kraai kwam met een fles achter de dijk vandaan.Na de fles even op de grond gezet te hebben, vloog ie er mee weg
om de fles vervolgens van grote hoogte te laten vallen en er snel achteraan te duiken.

Ketelhaven
- Flevoland   8  maart  2008


Ketelhaven
- Flevoland   8  maart  2008


Ketelhaven
- Flevoland   8  maart  2008

zilverplevier               naar last updated            naar map vogels            zwarte roodstaart