Muskusrat

  konikpaard             last updated            zoogdieren           vos


In een greppel kwam hij aanzwemmen.
Kamperhoek - Flevoland  6 april 2012

Kamperhoek - Flevoland  6 april 2012

Echter hij besloot niet door te zwemmen, maar snel de kant op te gaan en te verdwijnen tussen het riet.
Kamperhoek - Flevoland  6 april 2012

Kamperhoek - Flevoland  6 april 2012

Kamperhoek - Flevoland  6 april 2012

En weg was hij.
Kamperhoek - Flevoland  6 april 2012

Van verre zie je 'm aankomen.
Oostvaardersplassen (Lelystad) - Flevoland 10 augustus 2009

Oostvaardersplassen (Lelystad) - Flevoland 10 augustus 2009
 


Een muskusrat zwom rondom de hut,
Oostvaardersplassen(Grauwe gans) - Flevoland  30  juni  2008


Na wat rondzwemmen stapt ie uit het water om..........
Oostvaardersplassen(Grauwe gans) - Flevoland  30  juni  2008


terug te komen met een wilgenroosje
Oostvaardersplassen(Grauwe gans) - Flevoland  30  juni  2008


een  bloemetje voor het vrouwtje?????
Oostvaardersplassen(Grauwe gans) - Flevoland  30  juni  2008


en snel naar de plek waar het nest zit.
Oostvaardersplassen(Grauwe gans) - Flevoland  30  juni  2008


Oostvaardersplassen
- Flevoland  28 juli 2005


Oostvaardersplassen
- Flevoland  28 juli 2005


Oostvaardersplassen
- Flevoland   4 juni 2006


Oostvaardersplassen
- Flevoland  28 juli 2005

  konikpaard             last updated            zoogdieren           vos