Deze dwaalgast uit Noord-Amerika zwom tussen de kuifeenden.
Lepelaarsplassen - Flevoland  9 april 2010.