Krombekstrandloper - Calidris ferruginea - Curlew Sandpiper

            terug last update           naar map vogels            krooneend

Holwerd - Friesland 19 september 2008

Holwerd - Friesland 19 september 2008

Holwerd - Friesland 19 september 2008


Holwerd - Friesland  23 september 2007


Holwerd - Friesland  23 september 2007

            terug last update           naar map vogels            krooneend