Klein geaderd witje - Pieris napi - Green-veined White


Kamperhoek - Flevoland  15 juli 2009


Poseidonweg (Lelystad) - Flevoland  23 mei 2009


Dronten (Eigen tuin) - Flevoland 6 juli 2009

Dronten (Eigen tuin) - Flevoland 6 juli 2009

Lelystad (Trekweg) - Flevoland  14 augustus 2009

Lelystad (Trekweg) - Flevoland  14 augustus 2009

Dronten (Eigen tuin) - Flevoland 6 juli 2009