Havik - Accipiter gentilis - Northern Goshawk

grutto             last updated            vogels              heggenmus

Klik hier voor geluid    

Heel even kwam de havik langs de waterrand zitten.
Roggebotsveld - Flevoland  19 november 2010

grutto             last updated            vogels              heggenmus