Grote stern - Sterna sandvicensis - Sandwich Tern

grote mantelmeeuw             last updated            vogels              grote zaagbek

Juveniele grote stern
IJmuiden - N-Holland  5 september 2008
Volwassen grote stern
IJmuiden - N-Holland  5 september 2008

Juveniel
IJmuiden - N-Holland  5 september 2008

IJmuiden
- N-Holland

IJmuiden
- N-Holland

IJmuiden
- N-Holland


IJmuiden
- N-Holland


IJmuiden
- N-Holland

grote mantelmeeuw             last updated            vogels              grote zaagbek