Grijze Zeehond

putter                naar last updated               naar map vogels               ransuil


Helgoland
- Duitsland  7  juni  2008


Bij aankomst van ons gingen ze in eerste instantie aan de haal, vervolgens met een grote boog erom heen en de zaak kwam weer tot rust.
Helgoland - Duitsland  7  juni  2008


Helgoland
- Duitsland  7  juni  2008


Helgoland
- Duitsland  7  juni  2008


Helgoland
- Duitsland  7  juni  2008


Op 2 oktober 2005 trof ik deze zeehond aan langs de Zuidpier in IJmuiden.
Ik heb dit gemeld bij het zeehondenopvangcentrum in Pieterburen, een regionale krant in Noord Holland heeft er een artikel aan besteed.
Een jaar later kreeg ik de volgende foto toegestuurd met het volgende bericht:

De “zenderzeehond” is dood
 
 De grijze zeehond die in het najaar van 2005 vaak voor de 
 kust van IJmuiden werd gezien met een op de kop geplakte 
 zender, is dood. Medewerkers van het EHBZ-Pieterburen team 
 (Eerste Hulp bij Zeehonden) troffen het dier op 
 Vlieland aan.
 Door middel van foto-identificatie is vastgesteld dat het 
 om de zeehond van IJmuiden gaat. Bij sectie is gebleken 
 dat deze zeehond sterk was vermagerd en dat zij bijna
 geen speklaag meer had. De Zeehondencrèche zal het 
 ministerie van LNV verzoeken een moratorium te stellen 
 op het gebruik van dergelijke zenders voor onderzoek 
 bij zeehonden. Eerst moet worden vastgesteld 
 welke nadelige gevolgen het gebruik van zenders heeft op 
 het welzijn van de betrokken dieren.Inmiddels heeft de 
 Zeehondencrèche het initiatief genomen om wetenschappelijk 
 onderzoek te laten doen naar de gevolgen van zenders 
 die worden vastgeplakt op de vacht c.q. de huid van 
 een zeehond.Nog deze zomer zal met dit onderzoek 
 worden begonnen.
 De Zeehondencrèche rekent erop dat het ministerie 
 van LNV geen opdracht zal geven tot enig onderzoek 
 waarbij op zeezoogdieren  opgeplakte zenders een rol
 spelen, totdat duidelijkheid  bestaat over het
 effect van de gebruikte methodes.
 
 
 Groetjes, Lenie 'tHart

putter                naar last updated               naar map vogels               ransuil